Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Βεβαιώσεις Μηχανικού

Οριοθετήσεις Γεωτεμαχίων

Κατατμήσεις Γεωτεμαχίων

Σύσταση Οριζοντίων & Καθέτων Ιδιοκτησιών

Τοπογραφικά διαγράμματα για συμβολαιογραφικές πράξεις (δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής διαγράμματος)

Βεβαιώσεις του Ν.4495/2017